اسطوره ها و شاهکارهای ادبی؛ خدمات کودک و نوجوان ( در حوزه کتابداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله سعی شده است مفهوم و توصیفی از اسطوره با خاطر نشان ساختن
مشخصه های اسطوره با منطق استقرائی ارائه شود، جلوه های اسطوره ها در ادبیات جهان و
ادبیات کودکان و نوجوانان بحث اصلی این مقاله است . و همچنین تسری اسطوره ها در
افسانه ها قصه های پریان، افسانه های حیوانات ( فابل ها ) و حماسه ها و همچنین ترانه ها و
لالائی ها و مثل ها .
کوشش به عمل آمده تا تعامل اسطوره ها در موضوعات ذکر شده و انواع ادبیات و خدمات
کودکان و نوجوانان بیان شود، و همچنین عدم تعامل انواع ادبیات کودکان بر روی اسطوره ها
ذکر شده است .
در این مقاله مختصری به اسطوره های اصیل ایرانی در اوستا و شاهنامه و بعضی
اسطوره های عرفانی اشاره شده است . این امر بخاطر بهره گرفتن از سرمایه های غنی و
هویت های ایرانی و اسلامی صورت گرفته تا پادزهری باشد در برابر زهرهای تراویده از
رسانه ها و فیلم ها و بازیهای رایانه ای و اسطوره ای تحریف شده کمپانی های غربی که از هر
جهت کودکان و نوجوانان ما را هدف گرفته اند

کلیدواژه‌ها