هجوم اعراب مسلمان و ساختارهای جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله تحلیلی از حرکت اجتماعی ـ فرهنگی در خلال دو قرن اول اسلام ارائه می دهد .
به دلایلی تغییرات اندکی در ابتدای ظهور اسلام در ایران اتفاق افتاد و به طور طبیعی، سلطة
راه و روش و رسوم قبلی، مدت زیادی ادامه یافت . در برخی موارد، شخصیت های والامقام و
اشراف و دهقانان از زرتشت بریدند و به اسلام روی آوردند که این امر راه را برای تغییر
دین اقشار پایین جامعه و تغییراتی در ساختار اجتماعی ایران فراهم آورد

کلیدواژه‌ها