بررسی جایگاه حاتم طایی در ادبیات فارسی و فرهنگ عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حاتم بن عبدالله طایی از شخصیتهای مطرح در ادبیات مشرق زمین و بویژه ادبیات فارسی و عربی است . نام
حاتم صدها بار در متون کهن فارسی اعم از نظم و نثر آمده و حکایت های فراوانی از بخشش های وی موجود
است . داستان هایی چند نیز از حاتم طایی در ادبیات عامیانه برجای مانده که در مطالعات فولکلوریک بس
ارزشمند است . آنچه در این نوشتار آمده اطلاعاتی از زندگانی حاتم طایی، جایگاه وی در ادبیات منظوم و
منثورفارسی، ضرب المثل ها و داستانهای عامیانه است

کلیدواژه‌ها