چشم انداز ایران به سازمان کنفرانس اسلامی به فرصت ها و ناکامی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سازمان کنفرانس اسلامی یکی از مهمترین سازمان های موجود در جهان می باشد که
می تواند دو کارکرد داشته باشد . اول به عنوان حلقه ی مفقوده در پروسه جهانی شدن مطرح
باشد . ثانیاً می تواند حدود 1.300.000.000 نفر مسلمان را در زیر چمبره ˜ ی خود و در قالب
57 کشور مسلمان که در 4 قاره جهان پراکنده اند جمع و متحد نماید و دغدغه ها و غم ها و
شادی های مشترکی را برای آن ها به تصویر کند و آن ها را متحد و منسجم نماید . مسائل
مهم جهان اسلام همانند مسئله فلسطین، عراق، افغانستان، بوسنی و هرزه گوین و
تنش های دیگری که موضوعاتی مهم برای کشورهای مسلمان تلقی می شوند می توانند
مواضع سازمان کنفرانس اسلامی را جهت و شکل ببخشند .
این سازمان دارای ارکان و ساختارهایی است و در این مقاله محقق به دنبال بررسی
عوامل همگرا ( نقاط قوت ) و عوامل واگرا ( نقاط ضعف ) در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران در تعامل با سازمان کنفرانس اسلامی می باشد

کلیدواژه‌ها