واشکافی نزاع جنبش الحوثی با دولت یمن و دلائل آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کشور یمن از زمان رسول اکرم که به بازان بن ساسان، پس از اسلام آوردنش حکم
استمرار حکومتی اش امضاء و صادر شد و بعدها با اعزام علی بن ابی طالب به نمایندگی از
رسول اکرم جهت اخذ خراج و مالیات با اهل بیت آشنا گردیدند، به تدریج تاکنون اکثر
جمعیت بیست و سه میلیونی، تشیع را در قالب زیدیه منتسب به زیدبن علی، فرزند امام
چهارم شیعیان مورد اقبال قرار دادند، به طوری که اکنون اکثر جمعیت، زیدی، پس از آن
شافعی و شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیه هستند . در مقابل این گروه سلفی ها، حنبلی ها و
اقلیتی یهودی قرار می گیرند که از حمایت سعودی برخوردارند . کشور یمن تاکنون چندین بار
دچار جنگ داخلی گردیده است . نزاع بین طایفه بزرگ الحوثی ها به رهبری بدرالدین الحوثی
در استان صعده، ششمین دوره نزاع بین شیعیان و دولت مستقر در یمن یعنی علی عبدالله
صالح را پشت سر می گذارند . آنچه جنگ ششم را از دیگر نزاع های دیگر متمایز می سازد،
حضور نیروهای سعودی و به دنبال آن حمایت های بی دریغ امریکا و انگلیس در نزاع اخیر
علیه نیروهای الحوثی بود .
هدف عربستان سعودی از هجوم به شیعیان چه بود؟ چرا شیعیان الحوثی به بنیادگرایی
متهم می شوند . چرا شیعیان زیدی در یمن خط مقاومت را دنبال می نمایند؟ علیرغم
شکست های قبلی از ارتش 700 هزار نفری یمن چرا در ششمین بار حاضر به پذیرش
شکست نشدند و جانانه مقاومت نمودند؟ خواسته های جنبش الحوثی در یمن چیست؟ چهل
و پنج درصد از جمعیت یمن، شیعیان زیدی هستند . این گروه پس از متحد شدن یمن
شمالی و جنوبی در 1990 همواره در تنش با دولت مرکزی هستند؟ دلیل این امر چیست؟ و
اشکافی نزاع در یمن از 2004 تاکنون و جبهه بندی های خاورمیانه ای در دو بستر جبهه
مقاومت و جبهه سازش و چالش های این دو جبهه در مواضع نفوذپذیر هدف اصلی این مقاله
است .

کلیدواژه‌ها