کلیدواژه‌ها = نئوکلاسیک
مظاهر تقلید و تجدید در شعر نئوکلاسیک عراق

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 141-156

دکتر شمسی واقف زاده