کلیدواژه‌ها = صلح
عطوفت در حکومت از دیدگاه متنبی و سعدی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 79-95

دکتر سید جلال الدین سیادتی