نویسنده = سلطان القرائی، دکتر صادق
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره ها و شاهکارهای ادبی؛ خدمات کودک و نوجوان ( در حوزه کتابداری)

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، بهار 1387، صفحه 75-95

دکتر صادق سلطان القرائی