نویسنده = بهلولی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بلاغت شعر طبیعت در دوره عباسی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 39-48

جعفر بهلولی