نویسنده = سیادتی، دکتر سید جلال الدین
تعداد مقالات: 1
1. عطوفت در حکومت از دیدگاه متنبی و سعدی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 79-95

دکتر سید جلال الدین سیادتی