نویسنده = عمرانی، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 1
1. زن در جلوه گاه شعر عباسی از نگاه متنبی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 97-112

دکتر زهرا عمرانی