نویسنده = احمدی، دکتر حسین
تعداد مقالات: 1
1. پیشینه ی اعلام جغرافیایی قراباغ و شوشی در منابع تاریخی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 19-34

دکتر حسین احمدی