نویسنده = ادیب فر، فروزان
تعداد مقالات: 1
1. جامعه روستایی ایران در آستانه انقلاب مشروطه

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 35-47

فروزان ادیب فر