نویسنده = اعرابی هاشمی، دکتر شکوه السادات
تعداد مقالات: 1
1. چالش های درون فرقه ای مسیحیان در جلفای عصر صفوی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 49-59

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی