نویسنده = سپهری، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. دیوان در اسلام : از پیدایش تا تحول

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 103-115

دکتر محمد سپهری