نویسنده = محمد نژاد، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل سیل خیزی با روش (SCS) و سیستم اطلاعات (GIS)جغرافیایی ( مطالعه موردی : قلعه چای )

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 3-16

آزاده اربابی؛ نورالدین پناهی؛ وحید محمد نژاد