نویسنده = پروازی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری 1375-1385

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 115-136

دکتر حسین محمدی؛ مهناز پروازی