نویسنده = مشیری، سید رحیم
تعداد مقالات: 1
1. میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان نور

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 137-146

سید رحیم مشیری؛ محمدباقر اعتمادی؛ ولی شریعت پناهی