نویسنده = خسروی، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در ادبیات اسلامی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 33-77

دکتر زهرا خسروی