نویسنده = فلاحی، دکتر کتایون
تعداد مقالات: 1
1. ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 127-142

دکتر کتایون فلاحی