نویسنده = اصغری، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. عدالت و تعریف ویژه آن در نگرش فقهی و حقوقی

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 27-42

سید محمد اصغری