نویسنده = معین الدینی، دکتر جواد
تعداد مقالات: 3
2. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 189-216

دکتر جواد معین الدینی؛ مصطفی انتظارالمهدی


3. سپر دفاع موشکی آمریکا؛ گامی به سوی جهان تک قطبی

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 3-20

دکتر جواد معین الدینی؛ مصطفی انتظار المهدی