نویسنده = جنّتی فر، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معناشناسی واژ ه ی « إنّما » در دو ترجم هی دهلوی و فولادوند

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 51-65

دکتر محمد جنّتی فر؛ معصومه آمیغی