نویسنده = جنتی فر، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش شخصیت ها در داستان های قرآن

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 67-76

دکتر محمد جنتی فر؛ علی خواجوی