نویسنده = غضنفری، دکتر سید اکبر
تعداد مقالات: 2
1. الگو در قیاس

دوره 3، 2 (76تابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 87-96

دکتر سید اکبر غضنفری


2. التعلیل فی قواعد اللغة العربیة

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 113-122

دکتر سید اکبر غضنفری