نویسنده = غواصی روشتی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. نقش نئوتکتونیک در تحول ژئومورفیک دره ها در نیمه غربی توده سهند

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 29-47

دکتر جمشید جداری عیوضی؛ سهیلا غواصی روشتی