نویسنده = سفاهن، افشین
تعداد مقالات: 1
1. مدل گسترش فضایی کلانشهر تهران

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 57-70

دکتر آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن