نویسنده = فتاحی، دکتر سید مهدی
تعداد مقالات: 4
3. جایگاه جنبش عدم تعهد پس از فروپاشی بلوک شرق

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 145-166

دکتر سید مهدی فتاحی


4. گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 65-73

دکتر سید مهدی فتاحی