نویسنده = معین الدین، دکتر جواد
تعداد مقالات: 1
1. امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، زمستان 1389، صفحه 195-206

دکتر جواد معین الدین؛ مصطفی انتظارالمهدی