نویسنده = مشایخی، ستاره
تعداد مقالات: 2
1. دراسة فی المسرَح الذِّهنی و عناصره فی الأدب العربی

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 21-39

هدایت الله تقى زاده؛ ستاره مشایخی