نویسنده = مشایخى، ستاره
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشى در انواع مناظرات میان نحویان

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 149-163

ستاره مشایخى


2. الغاقه بین الریاضه و المجتمعات الانسانیه

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 11-31

الدکتورمحمد جنتى فر؛ هدایت الله تقى زاده؛ ستاره مشایخى