نویسنده = جفره، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. تحول در استراتژی نظامی آمریکا در مقابله با تروریسم

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 5-27

منوچهر جفره؛ ایوب منتی