نویسنده = دارابی، علی
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 29-56

علی دارابی