نویسنده = عزتی، عزت الله
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی ایران و چالش های فراروی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 135-153

عزت الله عزتی؛ سهیلا نانوا