نویسنده = فتاحی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روحانیت شیعه، الیت انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 155-166

سید مهدی فتاحی