نویسنده = حسینی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فنّی علی عینیة أبی ذؤیب الهذلی

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 21-49

فیروز حریرچی؛ ناصر حسینی