نویسنده = دیباجی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. فیروزجات طوسیه در شرح خطبه رضویه

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 63-80

ابراهیم دیباجی؛ جعفر زلکی بدیل