نویسنده = حسنی مهر، دکتر سیده صدیقه
تعداد مقالات: 2
1. باز شناسی زمینه های اکوتوریسم (نمونه مطالعاتی شهرستان صومعه سرا - گیلان)

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 1-14

دکتر سیده صدیقه حسنی مهر؛ آمنه عبداله زاده چمنی