نویسنده = دریاباری، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1.    پهنه بندی خشکسالی های ایران در پنجاه سال گذشته        

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 33-48

سید جمال الدین دریاباری