نویسنده = فلاح، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب حماسه عاشورا در اشعار برخی از شعرای عصر عباسی

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 145-157

ابراهیم فلاح